رامین طاهری فینالیست شد/ اعزام عابدین زاده به بیمارستان!