الزام کاهش 36 درصدی مصرف آب در کالیفرنیا/ بسیاری شرکت‌ها تولید را رها کردند