قهرمان سابق تنیس روی میز در مزایده سرخابی‌ها شرکت می‌کند