پروژه آب رسانی فریدن سال ۹۵ اجرایی می شود/ اولویت در شهرک صنعتی با صنایع غذایی است