انحرافات اخلاقی تکفیری‌ها در «داعش و جهادالنکاح»/ ۱۲ پیشنهادی که «قزوه» به شعردوستان می‌دهد