برشی پرهیجان از زندگی یک امدادگر/ هلال احمر در مباحث امدادی از امکانات خوبی برخوردار است