لایک‌های هنرمندان به تابلوهای جدید شهری/ خیریه آدم معروف‌ها؛ از علی کریمی تا کتایون ریاحی/ رسوایی ت