بورس،از بورس افتاد/شاخص به کانال 63 هزار واحدی سقوط کرد