نمایش فیلم جدید «فلیپ گارل» در مراسم افتتاحیه بخش دو هفته با کارگردانان جشنواره کن