اسامی 18 بازیکن پرسپولیس برای بازی با گسترش مشخص شد