آزمایش تالاسمی، بیمه کننده سلامت نوزاد/كم‌خونی با نقاب بیماری‌های دیگر