جلسه پیشکسوت تنیس روی میز با کفاشیان برای شرکت در مزایده چهارم سرخابی‌ها