شاخص کل بورس با 538 واحد کاهش به کانال 63 هزار واحدی سقوط کرد