لیونل مسی تا صبح برای دیدن این مسابقه بیدار ماند! / عکس