اعزام هاکی‌بازان ایران به قزاقستان برای مسابقات قهرمانی آسیا