افتتاح جشنواره ملی فن‌آفرينی شيخ بهايی / عکس: مهدیه بزرگی