مکانی: شک نکنید الهلال را حذف می‌کنیم / یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم