دعوت از 4 داور مطرح جهان برای قضاوت در انتخابی تیم های ملی کشتی بزرگسالان