رئیس کمیسیون آموزش در گذشت صادق آینه وند را تسلیت گفت