استراحت برانکو به نوری، عالیشاه و طارمی قبل از دربی