پایگاه امداد جاده‌ای محور قم - گرمسار هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود