بیش از 70 درصد پرونده‌ها به مصالحه ختم می‌شود/ پیشگیری از بروز و ظهور هیجان و خشونت از برنامه‌های سال