حزب «امید ملت» تشکیل می‌شود/ درخواست مجوز از وزارت کشور تا ۳ هفته دیگر