جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاه‌های منطقه ۴ کشور در یزد برگزار می‌شود