کرسی آزاداندیشی «حجاب» در دانشگاه پیام‌نور مرکز اصفهان برگزار می‌شود