سرمربی کاراته مناطق نفت‌خیز: قضاوت سلیقه‌ای دلیل باخت‌مان بود