اسماعیل پور طلایی شد/قاسمی باز هم به مدال نقره رسید