باشگاه مهم‌تر از بازیکنان است/ بدون پیتر ما قهرمان نمی‌شدیم