کاهش هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی/ قیمت گوشت بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منطقی نیست