مذاکره با دو کشور برزیل و هند برای ساخت پالایشگاه/تغییر سهمیه‌بندی سوخت خودروها تا پایان سال نداریم