اوباما چهارشنبه با پادشاه عربستان در کاخ‌ سفید ...