مجلس پیگیر بودجه لازم برای گسترش خدمات هلال احمر است