دومی بانوی رکابزن ایران در مرحله اول تور ترکیه/ پای مردان باز هم به سکو نرسید