اسامی 18 بازیکن پرسپولیس برابر گسترش/ غیبت طارمی و نوری!