روانخواه: استقلال امسال یک حمله بابرنامه نداشته است/ هروقت دربی نزدیک می شود، یاد ما می افتند