هاشمی‌طبا: دخالتی در انتخاب سرمربی تیم ملی امید نداشتم