کشف گنجینه ارزشمندی از حیوانات کمیاب در جنگل‌های فیلیپین