اگر مسئولان سابق الان هم در این تیم بودند هیچ وقت به استقلال نمی آمدم