هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران برگزار می‌شود