پانادیچ: در تغییر ترکیب درست تصمیم گرفته‌ایم/ من و برانکو اهل کری‌خوانی نیستیم