آمادگی صادرات ۱۰ میلیون لیتر فرآورده‌ نفتی به عراق وجود دارد