تسهیلات 120 میلیاردی به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری ارتباطات