انتقاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از دخالت برخی دستگاه ها در کار شورای اکران