فریاد وزیر علوم بر سر خبرنگاران/به حاشیه‌ها دامن نزنید