تولید روزانه 30.93 میلیون بشکه‌ای اوپک در ماه آوریل