آسیا صاحب نیمی از درآمد فروش بازی‌های رایانه‌ای موبایلی دنیا