براساس قانون نمی‌توان به مشمولین غایب گواهینامه داد/ فعلاً ثبت‌نام مجدد برای غایبین بالای ۸ سال ندا