به نام هم‌دلی و هم‌زبانی نباید در مقابل منکر خفه شد/ حوزه‌های علمیه و خطبای جمعه به میدان بیایند