انتقاد شدید روحانی از حکومت تازه کار سعودی/ یمن امتحانی تاریخی برای دنیا است