گزارش نیویورک تایمز از تبدیل شدن تهران به یک گالری بزرگ/ انتخابات ریاست جمهوری؛ انگیزه نهان قالیباف